«

»

Апр 15

Пикирайтыш турнири

«Перемена»  инновациалык  билим берүү борбору»  коомдук фондусу  Бишкек шаарынын жана Чүй областынын жогорку классынын окуучуларын  парламенттик  формат боюнча  Пикирайтыш турнирине чакырат.  Турнирде үч тандап алуучу, жарым финал жана финалдык турлар өткөрүлөт.

Парламенттик пикирайтыш турниринин нукталары:

  • Эта палата считает, что Таможенный союз и ЕАЭС не обеспечат экономический  рост страны;  Бул  палата Бажы биримдиги жана ЕАЭС экономикалык  өсүүнү камсыз кылбайт,  деп эсептейт.
  • Эта палата считает, что национализация не приведет к благосостоянию государства;  Бул  палата  улутташтыруу мамлекеттин  байышына алып келбейт, деп эсептейт.
  • Эта палата считает, что антикризисные меры правительства не обеспечивают стабильность в экономике страны; Бул палата антикризистик  иш аракеттер   мамлекетте экономикалык туруктуулукту  камсыз кылбайт, деп эсептейт.

Турнир  17 апрелде  2016 жылы (8:30 дан 17:00 чейин)  Чүй  областтык  гимназиясында   кыргыз, орус  тилиндеринде  өткөрүлөт.  Катышууну каалагандар  15-апрелге  чейин билдирүү  жөнөтүү керек.  Кошумча суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаӊыздар болот.

Дареги: Таш-Дөбө айылы, Аламудун району, Чүй областы.

Тел: 996 (312) 46 90 53; 0553 743 574.

chinara@peremena.kg;  www.peremena.kg.